Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục lọt top các đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính

1/4/2019 4:56:23 PM

        Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có nhiều bước tiến về triển khai cải cách hành chính. Năm 2017, Hải quan Hà Tĩnh xếp hạng Nhì toàn tỉnh về chỉ số PAR IDEX (Chỉ số cải cách hành chính) với 76,5 điểm (tăng 3 điểm so năm 2016).Năm 2018, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững thứ hạng 2 toàn tỉnh, khẳng định vị trí là một trong các đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn.

          Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả đánh giá, thẩm định về chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 4099/QĐ-UBND). Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững thứ hạng 2 về CCHC trên các lĩnh vực được đánh giá (công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính và điều tra xã hội học).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, những năm qua, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt, đặc biệt là về công tác CCHC trong thời gian qua cho thấy những quyết tâm, định hướng của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đề ra và các giải pháp cụ thể được triển khai tại các đơn vị thuộc, trực thuộc là đúng hướng, phù hợp.

          Trong tổng số điểm đánh giá, lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính và điều tra xã hội chiếm tỷ trọng lớn trong các tiêu chí thành phần (chiếm 55% tổng số điểm). Ở hai nội dung này, Hải quan Hà Tĩnh được đánh giá cao bởi các kết quả nổi bật: Số hồ sơ giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa124.826 hồ sơ (tăng 32% so với năm 2017). Duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, hoàn thành thủ tục hải quan đối với 11.238 tờ khai (tăng 34% so với năm 2017) của 461 doanh nghiệp (tăng 13% so với năm 2017), kim ngạch XNK đạt hơn 3,1 tỷ USD (tăng 97,8% so với năm 2017). Thu NSNN bằng phương thức điện tử qua các ngân hàng thương mại đạt 5.843 tỷ đồng (chiếm 97,6% tổng thu NSNN toàn Cục). Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại các Chi cục trực thuộc với 1.101 hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống. Phản hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Hải quan Hà Tĩnh là điểm đáng ghi nhận khi đã nỗ lực rút ngắn thời gian thông quan xuống còn 13 giờ 34 phút 25 giây (hàng xuất khẩu), không để xảy ra tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, xóa bỏ dần những rào cản về thủ tục, Hải quan - doanh nghiệp là đối tác hợp tác cùng phát triển.

Hướng dẫn thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp

         Hải quan Hà Tĩnh đạt số điểm tối đa (6/6 điểm) tại lĩnh vực tổ chức thực hiện văn bản pháp luật và 9,97/10 điểm ở lĩnh vực cải cách TTHC khi đã gắn kiểm soát TTHC với rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên đánh giá tính khả thi của các quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. Niêm yết công khai 181 TTHC tại trụ sở Cục và các Chi cục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bộ TTHC cấp Cục, cấp Chi cục; công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Thực hiện hơn 1.000 cuộc tư vấn, giải đáp vướng mắc về thuế, trị giá, phân loại, thủ tục…, tổ chức 3 Hội nghị tham vấn đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan; phối hợp với 03 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan tổ chức.

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan năm 2018 tại Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo

Công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Điểm mới trong năm 2018 là Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các Chi cục trực thuộc nhằm đánh giá thực chất tình hình, kết quả triển khai tại cơ sở; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thúc đẩy giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Năm 2019, để giữ vững và nâng cao chỉ số CCHC, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC, công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm nội quy, quy chế ở cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4. Rà soát, đề xuất TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục