Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi cục Kiểm tra sau thông quan quyết tâm cao, sẵn sàng với nhiệm vụ năm 2019

2/20/2019 4:02:57 PM

 

           Năm 2018 khép lại với những kết quả nổi bật của Chi cục kiểm tra sau thông quan: hoàn thành vượt số cuộc kiểm tra STQ (17/16 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai HQ; 11 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan HQ) và thu NSNN với 9,67 tỷ đồng. Lãnh đạo Chi cục đã quán triệt đến toàn bộ CBCC trong đơn vị ra sức thi đua, quyết tâm cao và bắt tay ngay vào những nhiệm vụ trong năm mới 2019.

 Chủ động triển khai nhiệm vụ

        Có thể nói, kết quả nổi bật về thu NSNN qua công tác KTSTQ năm 2018 phần nào tạo áp lực cho đơn vị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phấn đấu hoàn thành và vượt mức năm cũ. Trước kỳ vọng đó, lãnh đạo Chi cục đã trăn trở và trong nhiều cuộc họp đã phân công nhiệm vụ cụ thể, phân bổ chỉ tiêu gắn với công tác phân loại, thi đua khen thưởng cho từng CBCC để phát huy hết năng lực, sở trường và động viên khích lệ tinh thần làm việc của cấp dưới. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có đăng ký danh mục miễn thuế, đa dạng chủng loại hàng hóa XNK, kim ngạch lớn, thuế suất cao được đưa vào tầm ngắm trong việc rà soát, tìm kiếm các dấu hiệu vi phạm. Đội ngũ CBCC tại Chi cục được phân công kiểm tra, rà soát theo từng lĩnh vực, dấu hiệu vị phạm về mã HS, C/O, chính sách thuế, trị giá …

        Chi cục KTSTQ họp triển khai nhiệm vụ năm 2019

          Hiện tại, dù chưa được Tổng cục Hải quan phê duyệt cụ thể về số lượng và danh sách doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan năm 2019 nhưng cán bộ công chức Chi cục Kiểm tra STQ đã tập trung thu thập, rà soát và phân tích thông tin thông qua dữ liệu trên hệ thống và các nguồn khác để chuẩn bị tiến hành kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đối với 01 doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm. Doanh nghiệp này cũng là DN đã được Chi cục lựa chọn, đề xuất danh sách để tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tuân thủ năm 2019, đã trình TCHQ và đang chờ phê duyệt.

         Công tác thu thập thông tin được lãnh đạo Chi cục quan tâm sát sao. Chi cục đã thành lập các đoàn công tác do đồng chí Chi cục trưởng và CBCC xuống tận các Chi cục hải quan để phối hợp thu thập thông tin doanh nghiệp một cách sâu sát nhất. Trực tiếp liên hệ với các cơ quan liên quan như Cục Thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Quản lý thị trường … để cung cấp thêm các thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nhằm phục vụ việc thu thập thông tin và hướng đến kiểm tra doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn.

 Quyết tâm triển khai nhiều giải pháp

 Xác định nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2019 đặt ra nặng nề, Chi cục đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; giữ gìn khối đại đoàn kết nội bộ; chủ động triển khai ngày các nhiệm vụ trọng tâm được Cục giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ đạo của Cục tại Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN, Chi cục đã tham mưu Lãnh đạo Cục ban hành Kế hoạch kiểm tra sau thông quan năm 2019, trong đó chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung vào các nhiệm vụ thông qua các giải pháp:

Tập trung kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, chú trọng thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao như khoáng sản, phế liệu ... và những doanh nghiệp chưa được thực hiện KTSTQ. Theo chỉ đạo của Tổng cục HQ thì việc KTSTQ năm 2019 không giao số thu nhưng phải đảm bảo phân loại đánh giá doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng biện pháp kiểm tra, quản lý hải quan phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan. Vì vậy cần thu thập thông tin doanh nghiệp để lựa chọn kiểm tra là rất quan trọng. Tập trung nghiên cứu phân tích thông tin các doanh nghiệp trọng điểm nhạy cảm có độ rủi ro cao như: có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, nhiều chủng loại mặt hàng; chú ý rà soát các tờ khai luồng xanh để phát hiện kịp thời các sai sót và tiến hành kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện vi phạm; Xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc các Danh mục rủi ro về trị giá, rủi ro về phân loại, xuất xứ, chính sách mặt hàng; Doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, các doanh nghiệp thuộc loại hình đầu tư gia công, sản xuất xuất khẩu ...

Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động KTSTQ tại các Chi cục Hải quan. Trong đó, tập trung đánh giá thông tin, phân tích rủi ro đối với các lô hàng luồng xanh có dấu hiệu rủi ro cao, các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, giá, C/O,...; Chú trọng công tác KTSTQ về trị giá, đảm bảo không bỏ sót các lô hàng nghi ngờ có giá thấp. Bám sát quy trình của Tổng cục, không để tình trạng thiếu, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCC như không cập nhật, cập nhật trễ vào chương trình GTT02, STQ01, QLVP14 trong thời gian vừa qua. - Phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành hải quan, đảm bảo hoạt động kiểm tra đúng quy định, hiệu quả, tránh trùng lặp, không gây phiền hà cho người khai hải quan.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan. Bố trí cán bộ công chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan. Thường xuyên cử công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị bạn để nâng cao trình độ.

                                    

                                                                            Tuyết Nguyễn (Chi cục KTSTQ)

Tin cùng chuyên mục