Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Hội nghị tập huấn Quy trình trình kiểm tra sau thông quan

4/24/2019 5:23:45 PM

 Ngày 23/04/2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan do Nhóm giảng viên là cán bộ công chức Cục Kiểm tra Sau thông quan (Tổng cục Hải quan) trực tiếp hướng dẫn, cùng với sự tham gia của hơn 50 cán bộ công chức từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hòa – Phó Cục trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra sau thông quan trong môi trường hải quan điện tử, một giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và phát hiện, ngăn chặn mọi hình thức gian lận thương mại. Đồng chí mong muốn các giảng viên truyền đạt một cách kĩ càng và chất lượng, cán bộ công chức tham gia tập huấn với thái độ nghiêm túc để có một buổi tập huấn thành công, mang lại kiến thức thực tế cho CBCC phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị mình.

Hội nghị tập huấn đã giới thiệu những nội dung cơ bản và hướng dẫn một số điểm mới về công tác kiểm tra sau thông quan được quy định tại Quy trình kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-TCHQ ngày 21/03/2019 của Tổng cục Hải quan. Trong khuôn khổ thời gian Hội nghị, các đồng chí giảng viên đã trao đổi thêm kinh nghiệm trong công tác kiểm tra sau thông quan về việc phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và danh mục miễn thuế.

Các đại diện đơn vị tham gia tập huấn đã trao đổi về những phát sinh, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm tra sau thông quan tại đơn vị mình. Ý kiến tập trung vướng mắc về quy trình KTSTQ mới và xoay quanh vấn đề là làm thế nào để đánh giá được hồ sơ doanh nghiệp có mâu thuẫn trong việc kiểm tra sau thông quan về trị giá Hải quan, về áp mã HS … Những ý kiến đều được giảng viên Cục Kiểm tra sau thông quan giải đáp thỏa đáng, rõ ràng.

Cùng với sự thay đổi chính sách trong các văn bản pháp luật trước đó, những điểm mới về công tác kiểm tra sau thông quan trong Quy trình 575 là cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra sau thông quan; đảm bảo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, tạo sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.
                                                                           

                                                                       Tuyết Nguyễn (KTSTQ)

Tin cùng chuyên mục