Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Đề cương tuyên truyền130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

6/3/2019 11:01:14 AM

 Thực hiện nội dung Công văn số 17-CV/BTG, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Biên tập website xin đăng tải nội dung đề cương tuyên truyền 130 ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban thường trực Quốc Hội (05/6/1889-05/6/2019) để các Chi bộ tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, quần chúng, người lao động trong đơn vị. 

Nội dung tài liệu tuyên truyền khai thác tại đây

Tin cùng chuyên mục