Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

6/20/2019 9:10:32 AM

Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan, phát triển quan hệ hải quan – doanh nghiệp đi vào chiều sâu nhằm góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Môi trường kinh doanh, đầu tư Hà Tĩnh ngày càng cải thiện

Với phương châm “đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp”, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh thời gian qua đã tập trung nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian và chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Điều này được thể hiện rõ ở chỉ số PCI tăng khá qua các năm. Chỉ số PCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. PCI là tiếng nói từ thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, với sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, cùng các cấp, các ngành trong những năm qua môi trường kinh doanh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến đáng kể.

Năm 2018 là năm PCI Hà Tĩnh bứt phá tăng 10 bậc so với 2017, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành. Môi trường kinh doanh cũng trở nên bình đẳng hơn, cải cách hành chính tiếp tục có bước chuyển biến, chất lượng cơ sở hạ tầng được cải thiện. Năm 2019, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư để thu hút những dự án có chất lượng đồng thời chú trọng phát triển 2 Khu Kinh tế (KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Tre) và 2 Khu Công nghiệp (KCN Gia Lách, KCN Hạ Vàng) trọng điểm.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh Hà Tĩnh về tổng thể vẫn còn nhiền điểm đáng lo ngại. Chi phí không chính thức giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xin các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các giấy phép phù hợp tiêu chuẩn, chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chư cao; các vấn đề về vốn, lãi suất tín dụng, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính…đã được doanh nghiệp phản ánh kiến nghị. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh vẫn cần được tiếp tục cải thiện.

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp với Hải quan ngày càng tăng

Năm 2018, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức khảo sát ý kiến mức độ hài lòng về thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của 3.061 doanh nghiệp trong đó có 46% từ khu vực DN tư nhân trong nước, 33% thuộc khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 17% từ khối DN nhà nước với các tiêu chí khảo sát gồm: tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan, thủ tục quản lý và kiểm tra chuyên ngành…

Đối với việc thực hiện các TTHC hải quan, kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2018 cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục (% khó và rất khó) giảm đáng kể so với năm 2015. Điển hình như thủ tục Kiểm tra hồ sơ và Kiểm tra thực tế hàng hóa trong thủ tục thông quan, tỷ lệ này là 6% (năm 2015: 11%) và 14% (năm 2015:21%). Khi gặp khó khăn trong thực hiện TTHC hải quan, trong 2.907 doanh nghiệp trả lời thì có tới 85% doanh nghiệp cho biết tìm đến sự hỗ trợ của cơ quan hải quan. Đánh giá của doanh nghiệp là khá tích cực khi có 79% đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan hải quan “phần lớn và hoàn toàn” kịp thời. Rất đáng chú ý, có tới 84% doanh nghiệp cho biết sự hỗ trợ của cơ quan hải quan là phần lớn hoặc hoàn toàn hiệu quả.

Đặc biệt, các kết quả khảo sát liên quan tới cán bộ công chức Hải quan đã có sự cải thiện rất tích cực. Doanh nghiệp đánh giá cao sự am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của công chức Hải quan ở tất cả các thủ tục, ví dụ như: Thủ tục thông quan, khâu Kiểm tra hồ sơ có tới 70% DN đánh giá khá và tốt trong khi tỷ lệ này năm 2015 là 60%; các chỉ số liên quan đến chi phí ngoài quy định có sự cải thiện vượt bậc. Có tới 56% doanh nghiệp tham gia trả lời cho biết không phải trả phí ngoài quy định trong khi tỷ lệ này của 2015 chỉ là 37%. Về hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM), tuy mới được triển khai, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp cho biết đã từng thực hiện thủ tục xác nhận hàng hóa qua hệ thống quản lý, giám sát tự động tại cảng biển, cảng hàng không là tương đối cao. Trong số 2.740 DN có cung cấp thông tin về nội dung này, có 1.165 cho biết đã từng thực hiện thủ tục nói trên (43%).

Kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy cộng đồng DN đánh giá cao sự cầu thị của ngành Hải quan trong những năm gần đây trong việc lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua các cuộc khảo sát trước đây đã được Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính kịp thời xử lý. Đây là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với những nỗ lực cải cách của cơ quan Hải quan trong những năm qua.

Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa hải quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Những năm vừa qua, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp luôn được Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Hà Tĩnh.

Lấy trọng tâm là doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ CCTTHC, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ vào các công tác như: quản lý phương tiện XNC, quản lý rủi ro, kế toán tập trung, danh mục dữ liệu giá…; vận hành có hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành công việc trên mạng nội bộ (Clould Office)…

Trong năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho hơn 11.238 tờ khai hải quan của 461 doanh nghiệp với tổng kim ngạch XNK đạt 3,124 tỷ USD tăng 13,2% về số lượng doanh nghiệp, 34,3% về số lượng tờ khai và 97,8% về kim ngạch so với năm 2017. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận và xử lý cho 860 TTHC, không phát sinh hồ sơ quá hạn và hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết.

Công chức hải quan hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hệ thống VASSCM

6 tháng đầu năm 2019, toàn Cục đã thực hiện thủ tục hải quan đối với 5.135 tờ khai của 290 doanh nghiệp qua hệ thống VNACCS/VCIS, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,7 tỷ USD; Tiếp nhận và xử lý 733 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cấp độ 3,4 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn và thực hiện cấp 7 Danh mục miễn thuế cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, ngày 17/4/2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thành công hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi, cảng (hệ thống VASSCM) tại cảng Vũng Áng do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào Việt quản lý.Việc triển khai hệ thống VASSCM mang lại nhiều lợi ích cho Doanh nghiệp do giảm được chi phí, giấy tờ, thời gian đi lại, thời gian giải phóng hàng hóa..

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với ngành Thuế, Hải quan tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 25/4/2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với ngành Thuế, Hải quan, thu hút hơn 250 doanh nghiệp tham gia. Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ những vướng mắc, trở ngại như: khai thuế, tính thuế theo quy định mới, các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thủ tục cấp mã số thuế, hoàn thuế…

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung áp dụng một số giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh như:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về hải quan; Vận hành có hiệu quả hệ thống thông quan tự động, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thu thuế, lệ phí qua ngân hàng thương mại phối hợp thu và qua hệ thống 24/7; Tích cực tham gia triển khai cơ chế một cửa quốc gia, tiến tới cơ chế một cửa ASEAN.

- Phát triển quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật Hải quan; Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, trao đổi giữa Hải quan- doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị.

                                                                                Phòng Nghiệp vụ (Biện Hoài)

 

Tin cùng chuyên mục