Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

8/5/2019 8:54:22 AM

 

 

Tin cùng chuyên mục