Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải

10/2/2019 3:51:55 PM

 

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định tổ chức lại các chi cục hải quan trực thuộc 12 cục hải quan. Trong đó đã sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục.
Thực hiện Quyết định 1854/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, tên gọi mới là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải.
Hiện tại, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện việc tổ chức lại theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, thời gian hoàn thành việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải được Bộ Tài chính giao trước ngày 01/12/2019.
Như vậy, sau khi sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh còn lại 04 Chi cục (Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chi cục Hải quan cửa khâu cảng Xuân Hải, Chi cục Kiểm tra Sau thông quan) và 02 Đội trực thuộc (Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy).
 
                                                                                                                         Hoàng Thương - VP

Tin cùng chuyên mục