Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan Hà Tĩnh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro

11/21/2019 10:21:57 AM

Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng được quan tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro, từ đó đã đạt được những hiệu quả nhất định trong việc kiểm soát rủi ro tại địa bàn quản lý, góp phần phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng số thu nộp ngân sách, tạo tính tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm 2019, trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thu thập xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro và kế hoạch Kiểm soát rủi ro phù hợp với đặc thù chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó, Cục cũng đã thường xuyên có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong công tác thu thập, đánh giá thông tin, áp dụng các kỹ thuật, biện pháp quản lý rủi ro vào các khâu nghiệp vụ; thực hiện chuyên đề kiểm soát rủi ro trong hoạt động lợi dụng tờ khai luồng xanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, các đơn vị trực thuộc đã tích cực, chủ động thu thập, xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành. Từ đó,hệ thống sẽ đánh giá chính xác mức độ rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật đối với từng doanh nghiệp để tự động phân luồng tờ khai nhanh chóng, giúp cơ quan hải quan đề ra được các phương pháp quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, các Chi cục hải quan dựa trên chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống thực hiện ưu tiên làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hoá nhanh chóng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt pháp luật hải quan, hạn chế tối thiểu các vi phạm pháp luật hải quan.Thời gian thông quan hàng hóa vì thế được rút ngắn, tỷ lệ tờ khai luồng vàng và luồng đỏ giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; báo cáo Tổng cục Hải quan điều chỉnh phân luồng đối với mặt hàng thạch cao nhập khẩu không sử dụng cho mục đích chế biến dược liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo yêu cầu quản lý.

Công chức Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý rủi ro, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cử nhiều lượt CBCC  tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu. Tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đều được bố trí ít nhất 01 công chức được đào tạo chuyên sâu làm công tác quản lý rủi ro, giúp cho nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin được phát huy tối đa và mang lại hiệu quả cao cho từng đơn vị. Tổ QLRR cấp Cục và Chi cục đều được kiện toàn sau các đợt luân chuyển, điều động CBCC; tích cực tham gia góp ý đối với các văn bản mới, văn bản sửa đổi bổ sung quy định về QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Với những nỗ lực trong việc tăng cường công tác quản lý rủi ro,lũy kế từ đầu năm đến 20/11/2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu thập và cập nhật 181 thông tin doanh nghiệp vào hệ thống Riskman, tổng hợp và phân tích thông tin đối với 309 tờ khai hủy trên VNACCS/VCIS, chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với 14 tờ khai hải quan; đề xuất thiết lập và cập nhật Hệ thống Vcis 09 tiêu chí lựa chọn phân tích cấp Cục để hỗ trợ phân luồng kiểm tra trong thông quan; thực hiện đánh giá thông tin, đánh giá rủi ro và tham mưu đề xuất thay đổi hạng doanh nghiệp đối với 07 doanh nghiệp; cập nhật thông tin 191 hồ sơ vi phạm hành chính vào hệ thống QLVP 14...

Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình triển khai thực hiện công tác QLRR ở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Đa số Doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tần suất XNK ít, vì vậy thông tin biến động không nhiều; việc thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; hiệu quả trong việc kiểm tra, phát hiện vi phạm đối với những lô hàng được phân luồng đỏ còn hạn chế; công chức ngoài đảm nhiệm công tác QLRR còn thực hiện nhiều công việc kiêm nhiệm khác,kinh nghiệm thực tiễn trong phân tích đánh giá,phát hiện các rủi ro còn hạn chế...

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn, đặc biệt nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu thập xử lý thông tin và QLRR, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp vào hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành; rà soát rủi ro phát sinh trên địa bàn, phân tích đánh giá thông tin, xác định đúng rủi ro, đề xuất xác lập hồ sơ rủi ro, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa các đơn vị có liên quan trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhằm hạn chế những rủi ro phát sinh; thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác QLRR./.

                                                                         Mỹ Hạnh- Phòng Nghiệp vụ 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục