Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

Lịch công tác từ 25/11 - 01/12

11/26/2019 1:55:36 PM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
 25-11-2019
07:30 - 17:30 Lãnh đạo trực và xử lý
văn bản trong tuần: Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Nghĩa Đồng - PCVP
   
  10:15 - 10:30 Hội ý Lãnh đạo Cục Lãnh đạo Cục, đại diện Lãnh đạo các đơn vị dự Lễ ký kết và công chức có liên quan Phòng họp Giao
 ban
  15:30 - 17:30 Tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp Hải quan - Biên phòng Theo Công văn số 1889/HQHT-CBL&XLVP ngày 22/11/2019 Hội trường giao ban Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh
Thứ Ba
  26-11-2019
08:00 - 11:00 Ban Nội chính Tỉnh ủy họp thống nhất một số nội dung, số liệu để hoàn thiện báo cáo phục vụ Đoàn Công tác số 2 (phòng TCCB&TTr chuẩn bị tài liệu) Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Đ/c Trần Thị Song Hà - PTP TCCB&TTr, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Hội trường số 2
 (tầng 6), Văn phòng Tỉnh ủy
  14:00 - 16:00 Hội nghị phổ biến, hướng dẫn,
 tọa đàm và ký cam kết
Đ/c Lý Trọng Ngọc - Phó Trưởng phòng CBL&XLVP Hội trường khách sạn Sailing Tower
Thứ Tư
27-11-2019
07:30 - 16:30 Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh Đ/c Nguyễn Đình Long - CT, Đ/c Lê Minh Đức - TP TCCB&TTr, Lái xe: Đ/c Hoài An Hội trường số 2,
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
  08:00 - 11:00 Họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (Đảng ủy chuẩn bị tài liệu) Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Hội trường số 2
(tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
  15:00 - 17:00 Thường trực Công đoàn cơ
 sở họp triển khai một số nhiệm vụ cuối năm
Đ/c Đinh Văn Hòa - CT công đoàn, Đ/c Việt Hà, Đ/c Song Hà Phòng Giao ban,
trụ sở Cục
Thứ Năm
28-11-2019
14:00 - 17:30 Làm việc với Đoàn thẩm định,
 xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đ/c Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng Tham mưu và đầu mối cán bộ công chức có liên quan Phòng họp Tầng 2
 - Trụ sở Cục
Thứ Bảy
 30-11-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Nghĩa Đồng - PCVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, Lái xe: Đ/c Hậu Giang    
Chủ Nhật
01-12-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Nghĩa Đồng - PCVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, Lái xe: Đ/c Hậu Giang    

Tin cùng chuyên mục