Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Quy trình, điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng

11/26/2019 5:28:51 PM

 

Ngày 25/11/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 7330/TCHQ-TXNK về việc triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Theo đó, Tổng cục Hải quan triển khai chính thức Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu đối với 05 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BLDV), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo Quy trình, Điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng cụ thể như sau:

 

                                                                                                       Hoàng Thương - VP

Tin cùng chuyên mục