Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Lịch công tác từ 02/12-8/12

12/4/2019 9:37:02 AM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
02-12-2019
07:30 - 17:30 Lãnh đạo trực và xử lý văn bản trong tuần: Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến    
  07:40 - 08:10 Chào cờ đầu tháng Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, CBCC và HĐLĐ khối Văn phòng Cục Hội trường tầng 3 - Trụ sở Cục
         
  08:00 - 17:00 Hội nghị lần thứ 42 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Hội trường số 2
 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
  14:30 - 15:30 Văn phòng họp đánh giá phân loại CBCC,
 HĐLĐ và thi đua khen thưởng cuối năm 2019
Toàn thể CBCC, HĐLĐ thuộc Văn phòng Phòng họp Giao ban, trụ sở Cục
Thứ Ba
03-12-2019
07:40 - 09:15 Họp BCH Đảng bộ Cục Các đ/c trong BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, Bí thư ĐTN Phòng giao ban,
 trụ sở Cục
  09:15 - 11:30 Họp giao ban tháng 12 Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng họp giao
ban, trụ sở Cục
  14:00 - 17:30 Họp đánh giá, phân loại năm 2019 Lãnh đạo Cục, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Họp giao
 ban
Thứ Tư
 04-12-2019
08:00 - 10:00 Chi bộ Văn phòng họp kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên năm 2019 Toàn thể đảng viên
 Chi bộ Văn Phòng
Phòng họp Tầng 2 Trụ sở Cục
  08:00 - 10:00 Chi bộ Kiểm tra sau thông quan họp kiểm điểm, xếp loại đảng viên năm 2019 Toàn thể đảng viên
chi bộ
Trụ sở Chi cục
 KTSTQ
  08:30 - 11:00 Chi bộ HQ Xuân Hải
 họp kiểm điểm, xếp loại đảng viên năm 2019
Toàn thể đảng viên
chi bộ
Trụ sở HQ
Xuân Hải
  09:00 - 11:00 Chi bộ Đội KSHQ họp kiểm điểm, xếp loại đảng viên năm 2019 Toàn thể đảng viên
 Chi bộ
Trụ sở Đội
 KSHQ
  14:00 - 16:00 Chi bộ HQ Vũng Áng họp kiểm điểm,xếp loại đảng viên năm 2019 Đ/c Đinh Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên chi bộ, Lái xe: Đ/c Hậu Giang Trụ sở HQ Vũng Áng
  14:00 - 15:00 Chi bộ Nghiệp vụ họp kiểm điểm, xếp loại đảng viên năm 2019 Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng họp Giao
ban, trụ sở Cục
  15:00 - 16:00 Chi bộ Đội KSPC ma túy họp kiểm điểm, xếp loại  đảng viên năm 2019 Đ/c Nguyễn Đình Long - Phó Bí thư Đảng ủy, toàn thể đảng viên chi bộ, Lái xe: Đ/c Hoài An Trụ sở Đội
 KSPC ma túy
  18:00 - 19:00 Chi bộ HQCKQT Cầu Treo họp kiểm điểm đảng viên năm 2019 Đ/c Nguyễn Hồng Linh - Bí thư Đảng ủy, toàn thể đảng viên trong Chi bộ, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Hội trường tầng 2, trụ sở Chi cục
Thứ Năm
 05-12-2019
09:00 - 10:00 Tổ chức cuộc họp với các bên liên quan về việc gia hạn hợp đồng và kế hoạch thi công dự án trụ sở làm việc Cục Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Đ/c Phạm Tiến Thành - CVP, Đ/c Đào Nghĩa Đồng - PCVP, Đ/c Võ Minh Phú - CC XDCB Phòng họp Giao
 ban tầng 2, trụ sở Cục
Thứ Sáu
 06-12-2019
08:00 - 11:00 Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết,quy định của Bộ Chính trị Theo Công văn số 103-CV/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Cục Hội trường tầng 3, trụ sở Cục
Thứ Bảy
07-12-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần: Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Lê Thị Hiên, Lái xe: Đ/c Hoài An    
Chủ Nhật
08-12-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần: Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Lê Thị Hiên, Lái xe: Đ/c Hoài An    

Tin cùng chuyên mục