Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Lịch công tác từ 9/12 đến 15/12

12/10/2019 8:12:00 AM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
 09-12-2019
07:30 - 17:30 Lãnh đạo trực và xử lý văn bản trong tuần: Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lãnh đạo VP: Đ/c Tiến Thành - CVP    
  13:50 - 15:20 Dự Lễ khai trương trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Phòng họp trực tuyến Tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
  14:00 - 17:00 Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị Theo Công văn số 103-CV/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Cục Hội trường tầng 3,
 trụ sở Cục
Thứ Ba
 10-12-2019
08:15 - 10:00 Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra họp triển khai công việc.   Hội trường
 tầng 3 - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
Thứ Tư
11-12-2019
07:30 - 11:00 Làm việc với Đoàn Công
 tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, đại diện Lãnh đạo: phòng TCCB&TTr và phòng CBL&XLVP, cán bộ công chức 2 phòng liên quan Hội trường
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Thứ Sáu
 13-12-2019
08:00 - 17:00 Tham dự Kỳ họp thứ 12,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Hội trường
 tầng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Thứ Bảy
14-12-2019
07:30 - 17:00 Tham dự Kỳ họp thứ 12,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 
Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
  08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lãnh đạo VP: Đ/c Tiến Thành - CVP, Văn thư: Đ/c Tố Nga, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng    
Chủ Nhật
 15-12-2019
07:30 - 17:00 Tham dự Kỳ họp thứ 12,
 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 
Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Hội trường
tầng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
  08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lãnh đạo VP: Đ/c Tiến Thành - CVP, Văn thư: Đ/c Tố Nga, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng    

Tin cùng chuyên mục