Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 13/01 đến 19/01/2020

1/14/2020 7:48:34 AM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
13-01-2020
07:30 - 17:30 Lãnh đạo trực và xử lý văn bản trong tuần: Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP    
  14:00 - 15:00 Đoàn tỉnh Bolykhămxay chúc Tết cổ truyền lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT,
 Lái xe: Đ/c Hậu Giang
Phòng Khánh tiết
 (tầng 2) Văn phòng Tỉnh uỷ
  14:30 - 16:00 Phòng CBL&XLVP họp tổng kết công tác chuyên môn năm 2019 Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT và Toàn thể CBCC thuộc Phòng Phòng họp
 Giao ban - Trụ sở Cục
  16:00 - 17:00 Họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Phòng họp số 2,
 Huyện ủy Nghi Xuân
Thứ Ba
 14-01-2020
10:30 - 11:30 Đoàn tỉnh Savannakhet chúc Tết cổ truyền lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Văn phòng
 Tỉnh uỷ
  13:30 - 16:30 Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của TCHQ Theo Công văn số 66/HQHT-VP
 ngày 13/01/2020
Kho bạc
 Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
  15:30 - 17:30 Ban Thường vụ Công Viên chức tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy" Đ/c Đinh Việt Hà -
 Phó Chủ tịch CĐCS
Trung tâm
Hội nghị Khách sạn Công đoàn Hà Tĩnh
Thứ Tư
 15-01-2020
07:45 - 11:30 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, tổng kết hoạt động của các đoàn công tác cơ sở Thị xã Hồng Lĩnh Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT;
 
Hội trường lớn
cơ quan Thị ủy Hồng Lĩnh
  08:00 - 11:00 Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết về văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp (Đảng ủy chuẩn bị tài liệu) Đ/c Nguyễn Thị
 Kim Oanh - UVBTV, Trưởng Phòng CBL&XLVP
Hội trường số 2,
 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
  13:45 - 16:45 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020  Đ/c Nguyễn Hồng Linh -
 Cục trưởng, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng
Hội trường tầng 1,
 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Thứ Năm
 16-01-2020
07:45 - 10:45 Hội thảo trực tuyến toàn quốc “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và vì chủ nghĩa xã hội” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam   Hội trường số 1 (tầng 2),
 nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
  08:15 - 10:15 Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với Chi cục HQCK quốc tế Cầu Treo Đại diện Lãnh đạo Cục Nhà liên hợp
 Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Thứ Bảy
 18-01-2020
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:
  Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Tố Nga, Lái xe: Đ/c Hoài An
   
Chủ Nhật
19-01-2020
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Tố Nga, Lái xe: Đ/c Hoài An    

Tin cùng chuyên mục