Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền về đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

4/29/2020 4:16:14 PM

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần đẩy lùi tệ nạn này trên địa bàn tỉnh; phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh trái pháp luật tới các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, ngày 29/4/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-BCĐ 389  về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020. 

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung thực hiện các chuyên đề về Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; Công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới; Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh, xử lý đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng; Chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu, thuốc lá, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhóm mặt hàng ảnh hướng tới sức khỏe cộng đồng; Thực trạng và công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, hàng chuyển tải, hàng quá cảnh; Xu hướng giao dịch thương mại điện tử và những vấn đề đặt ra trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được giao làm đầu mối, phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng để tổng hợp cung cấp thông tin cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các cơ quan thông tấn báo chí các vụ việc bắt giữ và xử lý điển hình, nổi cộm xảy ra trên địa bàn; Hướng dẫn, đôn đốc các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện Kế hoạch này; Theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc định hướng, xây dựng chương trình truyền thông, tuyên truyền về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chiến sỹ, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh thực hiện phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực, các lực lượng chức năng và các địa phương để kịp thời đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng vi phạm ATTP và các vi phạm pháp luật khác; Xây dựng các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, đặc biệt tập trung xây dựng các chuyên đề phóng sự về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chuyên đề hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật, hàng giả, các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chỉ đạo đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tăng cường viết tin, bài, mở các chuyên mục trên hệ thống truyền thông của đơn vị để thực hiện tuyên truyền, phản ánh về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, hình thức tuyên truyền cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý được giao. Đồng thời tăng cường tin, bài phán ánh về tình hình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đăng trên Cổng thông tin điện tử, trang Web của đơn vị. Chủ động cung cấp thông tin các vụ việc bắt giữ, xử lý cho Văn phòng Thường trực và các cơ quan thông tấn báo chí để kịp thời đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, chợ, trung tâm và siêu thị…để mọi người dân biết và nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Nhà nước; Tích cực vận động người dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; đồng thời phát động phong trào và thực hiện việc khai báo, tố giác các đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP, các vi phạm của người đứng đầu, của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang… và các hành vi vi phạm khác để có biện pháp xử lý kịp thời.
Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục