Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

5/28/2020 10:56:57 AM
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong số 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thì mỗi đơn vị mang một đặc thù riêng biệt. Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo và Chi bộ Hải quan CK Cảng Vũng áng giữ vị trí trọng yếu trong công tác thu nộp NSNN và cũng là các đơn vị có số đảng viên đông nhất; giữ nhiệm vụ ngăn ngừa, phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan, đấu tranh phòng chống ma túy là các Chi bộ Đội KSHQ và Chi bộ Đội KSPC Ma túy; đóng góp vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện là các Chi bộ Nghiệp vụ và Chi bộ Văn phòng....
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của tổ chức Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và văn bản của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đang chỉ đạo thực hiện Quy định 1193-QĐ/TU ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Hằng năm, căn cứ chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác của cấp trên, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm nhằm cụ thể hóa những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp ủy, đơn vị mình. Các hoạt động của Chi bộ được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và giám sát hoạt động của chi bộ; đảng viên gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp nhằm làm cho chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng cao, cụ thể như: Trong nhiệm kỳ đã cử 05 đồng chí tham gia học lý luận chính trị cao cấp, 13 đồng chí học lý luận trung cấp; Đảng ủy Cục cũng đã mời báo cáo viên của Đảng ủy Khối về quán triệt các nghị quyết, chuyên đề học tập và làm theo Bác; tổ chức thảo luận nghiêm túc, viết bài thu hoạch các nghị quyết, chuyên đề; tham gia các cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi; báo cáo viên giỏi; kể chuyện về học tập làm theo Bác…
Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết 
Kết quả trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đặc biệt, tham gia Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (1957-2017), 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (2007-2017) do Đảng ủy Khối tổ chức, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải Nhất (cấp Khối, cấp Đảng ủy Khối).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn những mặt tồn tại nhất định. Một số cấp ủy chưa thực sự chủ động, sáng tạo, tích cực trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Ở một số chi bộ, nội dung sinh hoạt đôi khi còn lẫn lộn giữa sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn; hình thức sinh hoạt còn chưa hấp dẫn chưa phát huy hết trí tuệ tập thể của chi bộ;tinh thần tự phê bình và phê bình bình trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế, ngại va chạm, né tránh. Việc nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới chưa nhiều.
Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, trước thềm đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhằm xây dựng Đảng Bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trong những năm tới.
Một là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII).
Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục đối với việc duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt chi bộ trực thuộc theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, cử cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ để động viên, khuyến khích, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đặc biệt quan tâm đến các chi bộ có số lượng đảng viên đông, khối lượng nhiệm vụ chuyên môn lớn.
Ba là, hằng năm cử đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ, chi ủy viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỷ năng về nghiệp vụ công tác đảng, kiến thức khoa học về lãnh đạo, quản lý, khả năng tuyên truyền, vận động thuyết phục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có năng lực, bản lĩnh và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ tại các Chi bộ trực thuộc.
Thời gian tới, trước bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu cải cách hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy cấp trên, sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ đảng viên, sự đổi mới trong tư duy điều hành của các đồng chí bí thư chi bộ, tin tưởng rằng, công tác nghiệp vụ đảng tại các Chi bộ sẽ ngày càng phát huy hiệu quả góp phần cùng Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
                                                                       Mỹ Hạnh- Chi bộ Nghiệp vụ
 

Tin cùng chuyên mục