Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh “hiến kế” nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

5/30/2020 10:25:26 AM

Ngày 05/5/2020, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Như vậy, sau nhiều năm có chỉ số PCI tăng đột biến và đạt thứ hạng 23 vào năm 2018, thì lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, chỉ số PCI của Hà Tĩnh giảm bậc.

Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Tĩnh đứng thứ hạng 27 cả nước. Mặc dù vẫn duy trì trong tốp khá của cả nước, nhưng đã giảm 4 bậc so với năm 2018.  Trong 10 Chỉ số thành phần PCI của tỉnh Hà Tĩnh, có 7 chỉ số tăng điểm (tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, cạnh tranh bình đẳng và tính năng động của chính quyền tỉnh) và 3 chỉ số bị giảm điểm (gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp).

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VIệt Nam và Cục Thuế tỉnh tháo gỡ       khó khăn cho Doanh nghiệp

Duy trì và tiếp tục nâng cao nhóm chỉ số thành phần tăng điểm

Chỉ số Chi phí không chính thức: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề ra các giải pháp cụ thể đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức của công chức trong thực thi công vụ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức để có trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt là các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách pháp luật của nhà nước về thi hành công vụ.

Chỉ số tính năng động của Chính quyền: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh; sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ số tính minh bạch: Quán triệt tinh thần “phục vụ doanh nghiệp” đến từng bộ phận, cán bộ. Xây dựng lực lượng có trình độ chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu quả, đáp ứng nhanh với những thay đổi và yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế; Luân chuyển cán bộ công chức theo quy định, nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, dễ phát sinh tiêu cực.

Chỉ số Chi phí thời gian: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch, thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan, quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ của ngành, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Phấn đấu giảm thời gian thông quan giải phóng hàng so với năm 2019. Phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan tại cửa khẩu, các cơ quan quản lý chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi, góp phần đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hoá qua cửa khẩu. Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện các quy định pháp luật theo hướng dễ hiểu, trực quan (sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh), dễ áp dụng, thiết thực; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác.

Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, doanh nghiệp.

Cải thiện chỉ số thành phần có điểm số giảm

          Chỉ số gia nhập thị trường: Duy trì vận hành thông suốt hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM); duy trì và phát triển hình thức thu thuế điện tử 24/7 và các phần mềm nghiệp vụ khác của ngành.Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và mức 4.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; triển khai và thực hiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảo tính kết nối, tính hệ thống, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu.

Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp thông qua nhiều kênh giao tiếp nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đảm bảo kịp thời đúng pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành hải quan: “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của mình trong lĩnh vực cải cách hành chính, giai doạn 10 năm (2011-2020), Hải quan Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp nhằm nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh và được đánh giá top đầu toàn tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính.

Báo cáo PCI-2019 do nhóm chuyên gia của VCCI thực hiện khảo sát ý kiến khoảng 12.400 doanh nghiệp trên cả nước ghi nhận 59% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, 53% doanh nghiệp vướng mắc trong thủ tục liên quan tới lĩnh vực xây dựng và quy hoạch.


Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục