Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn trực tuyến Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020

6/26/2020 4:37:53 PM

Sáng ngày 26/06/2020, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục và đại diện các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cho biết: Hội nghị tập huấn nhằm giới thiệu những điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung của Nghị định 57/2020/NĐ-CP so với Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP. Nghị định 57/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (đã được sửa đổi năm 2017); Giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Đại sứ quán Mỹ, Hiệp hội, doanh nghiệp phát sinh trong thời gian qua; Thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô và các ngành cơ khí khác; Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản Biểu thuế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp…Qua đây cũng lắng nghe ý kiến của Hải quan các địa phương về các vướng mắc có liên quan.

Hội nghị được nghe Phó Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế - Bộ Tài chính bà Nguyễn Thị Thanh Hằng giới thiệu tổng quan về các nội dung mới tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020.

Theo đó, từ ngày 10/7/2020 sẽ áp dụng Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Nghị định 57/2020/NĐ-CP có một số điểm mới như: Tại Phụ lục I – Biểu thuế Xuất khẩu quy định cụ thể tên 07 mặt hàng thuộc nhóm có STT211, tăng thuế suất mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 74.11, sửa đổi tiêu chí và tăng thuế suất Bột oxit silic, gộp 02 dòng thuế của mặt hàng nhôm chưa gia công; Tại Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu: tăng thuế suất 8 mã hàng muối, sợi filament, giầy, máy biến áp đo lường, vật cách điện làm bằng gốm, sứ và vật cách điện bằng chất liệu khác), giảm thuế suất của 106 mặt hàng, bổ sung thêm 2 nhóm mặt hàng vào Chương 98, bổ sung một số mã hàng linh kiện ô tô tại nhóm 9849; Bổ sung các quy định về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn 2020 – 2024 (Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô); Quy định chuyển tiếp đối với trường hợp tham gia Chương trình ưu đãi thuế quy định tại điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP…

Đại diện Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại buổi tập huấn trực tuyến Nghị định 57/2020/NĐ-CP

Qua các điểm cầu, Hải quan địa phương (gồm Cục Hải quan Quảng Nam, Hải quan Hà Nội, Hải quan Hà Nam) nêu một số vướng mắc về một số quy định mới vừa được giới thiệu tại Hội nghị. Lãnh đạo Vụ Chính sách thuế và Tổng cục Hải quan đã giải đáp và tiếp thu tại Hội nghị./.

                                                                                Biện Hoài - N.T.Liên (PNV)

Tin cùng chuyên mục