Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 06 - 12/7/2020

7/6/2020 8:33:43 AM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
06-07-2020
14:00 Họp BCH Đảng bộ Cục tháng 7/2020 Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên. Phòng họp giao ban - Trụ sở Cục
  15:30 Họp Giao ban tháng 7/2020 Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng thuộc Cục, Trưởng các đơn vị trực thuộc. Phòng họp giao ban  - Trụ sở Cục
  17:30 Hội nghị để thống nhất số lượng, danh sách công chức dự kiến bổ sung quy hoạch Cấp ủy và tập thể Lãnh đạo Cục Phòng họp giao ban tầng 2 - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
Thứ Ba
07-07-2020
07:30 Hội nghị sơ kết trực tuyến công tác Tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT; Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT; Đ/c Đào Chí Thành - TP Nghiệp vụ; Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Phòng họp trực tuyến trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh
Thứ Tư
08-07-2020
08:00 Tham dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII Đ/c Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng  Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thứ Năm
09-07-2020
08:00 Tham dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII  Đ/c Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng  Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thứ Sáu
10-07-2020
08:00 Tham dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII  Đ/c Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng  Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thứ Bảy
11-07-2020
07:00 Lịch trực cuối tuần: Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, đ/c Đào Nghĩa Đồng - Phó CVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, lái xe: Đ/c Hậu Giang    
Chủ Nhật
12-07-2020
07:00 Lịch trực cuối tuần: Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, đ/c Đào Nghĩa Đồng - Phó CVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, lái xe: Đ/c Hậu Giang    

 

Tin cùng chuyên mục