Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh: Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

7/15/2020 3:59:34 PM
Thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đồng thời đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn, hạn chế tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã tiến hành bắt giữ và xử lý: Tổng số 1.877 vụ (giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2019), trị giá hàng hóa vi phạm 1,68 tỷ đồng (giảm 67% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó:  Xử phạt vi phạm hành chính: 1.720 vụ (giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2019), Tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế: 6.006,7 tỷ đồng (tăng 5.982,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019);  Xử lý hình sự: 36 vụ/51 đối tượng (giảm 32% về số vụ và 19% số đối tượng)Hàng hóa tịch thu chủ yếu là bánh kẹo, bia, rượu các loại; thực phẩm tươi sống, dược liệu các loại; các loại thiết bị và linh kiện điện tử; các loại đồ chơi của trẻ em; động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã; gỗ các loại; pháo nổ các loại; ma túy, ma túy tổng hợp, heroin, hồng phiến…

 BCĐ 389 tỉnh HT họp đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

 

Hàng giả bị các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hà tĩnh bắt giữ và tiêu hủy

Mặc dù các kết quả đạt được đã thể hiện sự quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhưng vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu do còn tồn tại những vướng mắc chưa được tháo gỡ, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cụ thể:

Về quy định của các văn bản quy phạm pháp luật: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về cơ bản đã đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tuy nhiên, một số văn bản pháp luật còn thiếu tính đồng bộ, chồng chéo, chế tài xử lý chưa tương xứng, chậm sửa đổi, bổ sung dẫn đến khó áp dụng trong xử lý vi phạm.
Ví dụ như, hiện nay việc xử lý về đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em (súng, kiếm…) đang có 02 quan điểm khác nhau: Theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì “Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử)” thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 thì “Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội” không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh. Như vậy, việc xác định đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em (súng, kiếm…) là hàng cấm hay không phải là hàng cấm đang gây không ít khó khăn đối với công tác xử lý vi phạm đối với nhóm hàng này.
Về thời hạn lập Phương án xử lý tài sản tịch thu: Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tài sản hoặc có quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân”.
Tuy nhiên theo thực tế phát sinh hiện nay, sau khi có Quyết định tịch thu, cơ quan chủ trì quản lý tài sản phải giám định, kiểm nghiệm, lập Hội đồng xử lý tang vật; lập Phương án xử lý tang vật trình Tổng cục phê duyệt … Bên cạnh đó, nếu lập và xin ý kiến, trình phê duyệt Phương án cho từng vụ việc với số lượng tang vật nhỏ, giá trị thấp sẽ gây mất nhiều thời gian. Như vậy, quy định trên còn bất cập, khó đảm bảo thực hiện đúng thời hạn.
Việc lấy mẫu và chi phí giám định: Chi phí lấy mẫu kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng thường rất cao, nhiều vụ việc chi phí kiểm nghiệm vượt qua giá trị thực tế của hàng hóa bị bắt giữ, tính về hiệu quả kinh tế, việc này không có lợi cho ngân sách Nhà nước. Theo quy định chi phí liên quan đến kiểm nghiệm, giám định mẫu được lấy từ nguồn thu bán hàng tịch thu; các chi phí này thường phải thanh toán cho đơn vị kiểm nghiệm khi được trả kết quả. Trong khi đó quy trình xử lý tài sản thường mất nhiều thời gian, kéo dài nhiều tháng (thậm chí cả năm) từ khâu giám định, lập phương án, trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án. Việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn khi giám định mẫu do không được bố trí nguồn để thanh toán chi phí kịp thời.
Về nguồn lực: Đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa thực sự chuyên sâu, chuyên nghiệp, còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ trinh sát bí mật, thu thập thông tin và đấu tranh chuyên án. Ngoài ra, công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ nhằm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chỉ mới đáp ứng một phần nhỏ yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Kinh phí hoạt động phục vụ công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu đã được đầu tư nhưng vẫn còn hạn chế, chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao.
Về trang thiết bị và công cụ hỗ trợ: Trang thiết bị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy chưa đáp ứng với yêu cầu đối với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động của tội phạm ma túy. Đặc biệt là thiếu các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn ngay tại cửa khẩu (như máy soi container, máy ngửi ma túy…); thiết bị hiện đại phục vụ cho biện pháp trinh sát kỹ thuật khi thực hiện các chuyên án, vụ án chưa có.
Để tạo được chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, chống thất thu ngân sách nhà nước, chúng ta cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung các các nội dung cònthiếu tính đồng bộ, chống chéo, chế tài xử lý chưa phù hợp với phát sinh thực tế hiện nay.
Thứ hai, tăng cường phối kết hợp giữa các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tạo sự đồng bộ, mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ; xây dựng cơ chế trao đổi cung cấp thông tin hiệu quả, rõ ràng giữa các lực lượng và phù hợp với tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra thực tế tại từng địa bàn.
Thứ ba, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại lực lượng kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo hướng chuyên sâu. Với mục tiêu là phải xây dựng được đội ngũ nòng cốt, gồm những cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó với hoạt động kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Thứ tư, làm tốt công tác dự báo tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn, nhất là tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới; nhằm đảm bảo cho công tác đấu tranh, phòng, chống BL, GLTM, HG đạt hiệu quả thiết thực; phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức…
Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đến người dân, các tổ chức và đoàn viên, hội viên và mọi người dân hiểu rõ về tác hại của buôn lậu. Trên cơ sở đó tăng cường công tác tryên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; không tiêu thụ và sử dụng hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hưởng ứng Cuộc vận động người dân “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam”; đồng thời tham gia phát hiện, tố giác, thông tin cho các cơ quan chức năng để sớm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.
                                                                Quỳnh Trang – CBL&XLVP
 

 

Tin cùng chuyên mục