Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi bộ Văn phòng kết nạp thêm Đảng viên mới

7/14/2020 5:22:40 PM

Thực hiện Quyết định số 515 QĐ/ĐUK ngày 09/6/2020 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 14/7/2020, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho đồng chí Đường Thị Thanh Thủy.

Đồng chí Thanh Thủy hiện công tác tại Bộ phận Tài vụ - Văn phòng Cục, vào ngành từ năm 2010, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của Cục và có nhiều đóng góp cho phong trào của cơ quan, đơn vị cũng như công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Trong những năm qua, Chi bộ Văn phòng luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Với phương châm "chất lượng hơn số lượng", Chi bộ luôn đặt vấn đề phát triển chất lượng lên hàng đầu với nhiều biện pháp hiệu quả, giúp Chi bộ củng cố đoàn kết nội bộ và ngày càng vững mạnh./.

Chi bộ Văn phòng

Tin cùng chuyên mục