Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Hải quan Hà Tĩnh cải cách, hiện đại hóa hành chính tạo điều kiện cho người nộp thuế và làm thủ tục thông quan

7/21/2020 4:55:46 PM

       Giai đoạn 2010-2020, ghi nhận những nỗ lực của ngành Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về cải cách, hiện đại hóa vì mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành 135 văn bản về chỉ đạo, triển khai công tác kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát 139 văn bản; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát 139 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 808 văn bản.
       Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và làm thủ tục thông quan, đơn vị đã duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, thu nộp thuế bằng phương thức điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại tất cả các đơn vị đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ hải quan, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch trên địa bàn, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.
Triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong toàn Cục, tiếp nhận và xử lý 4.447 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn (tính từ thời điểm năm 2017, bắt đầu triển khai DVCTT).
Để kịp thời ghi nhận, giải quyết những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đơn vị đã tổ chức 15 hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại các đơn vị trọng điểm như: Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng, Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải. Luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp là điểm cộng đáng ghi nhận trong quá trình xử lý vướng mắc, khó khăn của Tổ Tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp tại các Chi cục.
        Đến nay, 100% Chi cục thuộc Cục thực hiện phối hợp thu ngân sách với hệ thống các ngân hàng thương mại, tỷ lệ nộp thuế qua ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ 95% trong tổng số thu thuế nộp ngân sách. Thực hiện cổng thanh toán điện tử tại các đơn vị hải quan thông qua các ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời (online) và từ Kho bạc với tần suất tối thiểu 15 phút/lần. Từ đó, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào số thu nộp ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
 
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng
 
       Xếp thứ hai toàn tỉnh về chỉ số đánh giá cải cách hành chính giai đoạn 2015-2019 với 93,53% tỷ lệ trung bình các tiêu chí đánh giá là sự ghi nhận những nỗ lực và kết quả cải cách, hiện đại hóa nền hành chính trên 6 lĩnh vực trọng tâm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
       Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền CCHC một cách thiết thực, tác động đến nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm. Chú trọng công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh ban hành. Trang bị các trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tại Bộ phận một cửa tại Cục và các Chi cục đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa theo quy định. Hàng năm, thành lập Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định. 

Hồng Trà
 

Tin cùng chuyên mục