Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Một số nội dung cơ bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP

9/17/2020 4:22:33 PM
Ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định gồm 4 chương, 91 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nghị định quy định các nhóm hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung (khoản 2, điều 1),  bao gồm: (i) Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác; (ii) Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm; (iii) Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác; (iv) Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá; (v) Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu; (vi) Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng; (vii) Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại; (viii) Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; (ix) Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (x) Hành vi vi phạm về thương mại điện tử; (xi) Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; (xii) Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.
Nghị định mới (tại khoản 5, điều 1) cũng phân định rõ: Đối với hành vi vi phạm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do cơ quan Hải quan phát hiện trong địa bàn hoạt động hải quan thì áp dụng quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Trường hợp Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan chưa quy định rõ thì xử phạt theo quy định của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP này.
Về hình thức xử phạt, Nghị định quy định 02 hình thức xử phạt chính gồm: (i) Cảnh cáo; (ii) Phạt tiền. Về quy định mức phạt tiền: Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức.
Nghị định quy định các hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm: (i) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng; (ii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
Nghị định cũng quy định 10 biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể: (i) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện; (ii) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; (iii) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; (iv) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; (v) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; (vi) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; (vii) Buộc thu hồi hàng hóa có khuyết tật; (viii) Buộc hủy bỏ kết quả đã mở thưởng và tổ chức mở thưởng lại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi; (ix) Buộc sửa đổi lại hợp đồng đã giao kết hoặc buộc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng quy định; (x) Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp.
Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan, Nghị định quy định (điều 84) như sau:
(i) Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo hoặc  phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.
(ii) Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức
(iii) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt đã nêu ở trên; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d và e khoản 3, điều 4, Nghị định.
(iv) Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt đã nêu ở trên; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d và e khoản 3, điều 4, Nghị định.
(v) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến mức tối đa tại Nghị định này; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d và e khoản 3, điều 4, Nghị định.
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020, đồng thời thay thế các Nghị định: Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ; Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
    Trọng Thống  – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục