Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

9/23/2020 8:03:56 AM

Ngày 14/7/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 79/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. Thông tư này hướng dẫn thực hiện quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh.

Cụ thể, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh. Đối với văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải báo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc. Bên cạnh đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 và thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BCA ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.

Bên cạnh đó, ngày 31/8/2020, Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an cũng đã có Công văn số 14612/QLXNC-P7 hướng dẫn một số nội dung cụ thể, theo đó:

Cơ quan, đơn vị; cá nhân, tổ chức có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (http://www.bocongan.gov.vn) hoặc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (https://xuatnhapcanh.gov.vn) để tải và điền các thông tin ghi trong biểu mẫu liên quan khi có yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Thông tin liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện Quyết định chưa cho nhập cảnh (CCN), tạm hoãn xuất cảnh (THX) qua địa chỉ:

1. Tại Hà Nội: Địa chỉ: 44-46 Trần Phú, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Trong giờ hành chính:

+ Bộ phận Văn thư tiếp nhận tài liệu - SĐT: 069.2344030

+ Bộ phận xử lý thông tin CCN, THX – SĐT: 069.2344161 hoặc 024.38241215.

- Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày Lễ:

+ Bộ phận trực ban – SĐT: 069.2344550 hoặc 024.38260114.

2. Tại TP.Hồ Chí Minh: Địa chỉ: 333-335-337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Trong giờ hành chính:

+ Bộ phận Văn thư tiếp nhận tài liệu - SĐT: 069.3336386

+ Bộ phận xử lý thông tin CCN, THX – SĐT: 069.3336430 hoặc 028.39200940.

- Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày Lễ:

+ Bộ phận trực ban – SĐT: 069.3336447 hoặc 028.39200353.

                                                         Huyền Trang - CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục