Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020

11/6/2020 11:08:03 AM

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chào mừng thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2020. 

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm theo đúng tinh thần của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 1040/CT-TCHQ và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, những tác động nặng nề của đại dịch covid 19 và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu kết thúc đã làm hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh kém sôi động, giảm sút cả về kim ngạch và số thu nộp ngân sách. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, hàng loạt các biện pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp,hoạt động nghiệp vụ hải quan trên địa bàn cơ bản diễn ra an toàn,thông suốt.

Trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đầy đủ Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan; khuyến khích, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua mạng,duy trì thanh toán thuế trên hệ thống kết nối giữa Hải quan - Ngân hàng - Kho bạc qua chương trình nộp thuế điện tử 24/7 và nộp thuế doanh nghiệp nhờ thu, số thu qua NHTM hiện đạt 99,8%, tỷ lệ tờ khai hải quan luồng đỏ đạt 7,2% (giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Nhờ vậy, trong 10 tháng của năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho 8.561 tờ khai hải quan của 423 doanh nghiệp (giảm 8,1 % so với cùng kỳ năm 2019), kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 2,61 tỷ USD (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019); Đã giải quyết thủ tục XNC cho hơn 67.655 lượt ô tô,793 lượt tàu thuyền xuất nhập cảnh (giảm 31% so với cùng kỳ năm 2019).

Công chức Chi cục HQCK cảng Vũng Áng thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Trong công tác quản lý thuế, do đa số các mặt hàng XNK qua địa bàn đều có thuế suất bằng không hoặc không có thuế suất, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến Công ty Formosa Hà Tĩnh cắt giảm lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất. Vì vậy, số thu của thu nộp NSNN sụt giảm mạnh, lũy kế đến 30/10/2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thu nộp NSNN 3.962,8 tỷ đồng, bằng 60 % so với dự toán và bằng 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong công tác chống thất thu, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh HàTĩnh đã tạm dừng hoạt động kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành để đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ảnh hưởng  của đại dịch Covid. Tuy nhiên,đơn vị thường xuyên rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, thu thập thông tin đối với  những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp, bất hợp lý nhưng không được tham vấn hoặc xử lý kịp thời, nguy cơ rủi ro về áp mã, thuế suất. Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tham vấn đối với 63 tờ khai hải quan, xác định lại trị giá đối với 12 tờ khai hải quan, thu nộp NSNN 31,7 triệu đồng; thực hiện 13 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu nộp NSNN 3.202,3 triệu đồng.

Ngoài ra, mặc dù số nợ thuế của đơn vị chiếm chưa đến 1% số thu nộp NSNN hằng năm và hầu hết các khoản nợ thuế  đều quá hạn 10-20 năm, song đơn vị đã tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, xác định chính xác đối tượng nợ và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp để phân loại nợ theo đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị quyết xóa nợ số 94/2019/QH ngày 26/11/2019 để làm giảm số nợ đang theo dõi tại đơn vị. Đơn vị cũng đã thực hiện thu đòi được gần 110 triệu tiền nợ đọng thuế.  

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tăng cường công tác thu thập thông tin tình hình trên các tuyến địa bàn trọng điểm, ban hành các văn bản cảnh báo về địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm và phương thức thủ đoạn mới; làm tốt vai trò điều phối và kết nối giữa các ngành, lực lượng chức năng và địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;...Kết quả, trong 10 tháng năm 2020, lực lượng Hải quan trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 82 vụ vi phạm hành chính, xử phạt nộp NSNN 855,7 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 142,6 triệu đồng; 01 vụ vận chuyển pháo nổ; chủ trì và phối hợp bắt giữ ma túy 17 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 203,7 kg ma túy dạng đá, 18 kg ketamin, 26 bánh heroin, 15kg cần sa và 136.671 viên ma túy tổng hợp.

Từ nay đến cuối năm chỉ còn lại khoảng thời gian rất ngắn, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa rà soát, quyết liệt thực hiên các mục tiêu chính trị năm 2020, chú trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, giám sát quản lý hải quan, tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro, triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; tập trung tham vấn, kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu nhằm tránh thất thu NSNN. Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ thường xuyên tăng cường các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan về phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; Triển khai hiệu quả Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Duy trì, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực thi công vụ./.

                                                                    Mỹ Hạnh - PNV                                                              

 

 

Tin cùng chuyên mục