Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại hỗ trợ làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật

12/16/2015 8:35:24 AM

Để tăng cường công tác thu ngân sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan, ngày 30/11/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11336/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức làm việc tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật) tại các cảng biển quốc tế, đảm bảo thời gian thông quan suốt 24/7.

Để việc phối hợp thu ngân sách nhà nước trong ngày thứ bảy, chủ nhật hiệu quả, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các cảng biển quốc tế cần sự hỗ trợ thu nộp tiền thuế từ Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại phối hợp thu, đảm bảo thu nộp kịp thời ngân sách nhà nước (danh sách đính kèm tại đây). 

Tổng cục Hải quan rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Nguồn: customs.gov.vn

Tin cùng chuyên mục