Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

TT 195/2015/TT-BTC: Không tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí

12/17/2015 8:30:18 AM

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Ngoài xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe không đăng ký lưu hành…, các hàng hóa không thuộc diện chịu thuế thiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Thông tư này còn bao gồm: Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có cả hàng hóa bán, gia công cho doanh nghiệp chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất; Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế; Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm; Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; Quà tặng, quà biếu; Điều hòa nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, chỉ để lắp trên phương tiện vận tải như ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, máy bay…

Cũng theo Thông tư này, người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. Đối với xăng sinh học, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Nguồn: luatvietnam.vn

Tin cùng chuyên mục