Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu

3/18/2016 7:59:04 AM

(HQ Online)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa cho ý kiến đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu. Như vậy, hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu đề xuất ra nước ngoài sẽ được áp dụng cho tất cả kho ngoại quan xăng dầu.

Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong. nguồn: Sưu tầm.

Nội dung này được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại văn bản 1555/VPCP-KTTH. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu theo quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và pháp luật hiện hành liên quan.

Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động của các kho ngoại quan xăng dầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trước đó, hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu để xuất ra nước ngoài mới chỉ được thực hiện thí điểm tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, theo Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua hơn hai năm thực hiện thí điểm, kết quả đạt được tương đối khả quan. Theo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, nguồn thu NSNN thông qua lượng hàng hóa NK từ kho ngoại quan Vân Phong tăng lên đáng kể, tăng hơn 100% từ 6,634 nghìn tỷ đồng trong 2 năm 2012 và 2013 tăng đến 20,566 nghìn tỷ đồng tính từ năm 2014 đến cuối năm 2015.

Ngoài ra, với sự tăng trưởng đáng kể của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong đã góp phần đảm bảo đời sống và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Bộ Tài chính sau khi có các phân tích về hiệu quả hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong và trên cơ sở ý kiến tham gia của một số cơ quan quản lý, DN đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu để xuất ra nước ngoài cho tất cả kho ngoại quan xăng dầu. Cơ chế này cũng phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Riêng đối với sản phẩm xăng dầu tạm nhập vào kho ngoại quan Vân Phong sau khi chuyển đổi chủng loại, Bộ Tài chính đề nghị chỉ cho phép xuất kho ngoại quan để XK ra nước ngoài mà không được NK vào nội địa.

Đề xuất này phù hợp với thực tế và các quy định hiện nay. Trong thời gian thực hiện thí điểm, kết quả hoạt động chuyển đổi chủng loại xăng dầu trong kho ngoại quan Vân Phong cũng hạn chế. Ngoài ra, việc sản phẩm xăng dầu sau khi chuyển đổi chủng loại nếu đưa vào thị trường nội địa sẽ không phù hợp với quy định về khai báo đối với hàng hóa xuất kho NK vào nội địa tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Sau khi những đề xuất được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 88/2013/TT-BTC năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.

N.Linh - nguồn: baohaiquan.vn

 

Tin cùng chuyên mục