Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

TT 69/2016/TT-BTC: XNK xăng dầu phải có phần mềm theo dõi, quản lý

5/31/2016 8:42:22 AM

Có hiệu lực từ ngày 20/07/2016, Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, khẳng định thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu phải xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào kho nội địa hoặc tái xuất, xuất khẩu và kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan.

Về thủ tục hải quan, Thông tư quy định xăng dầu, hóa chất, khí được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các crng Việt Nam thì vẫn phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cảng Việt Nam.

Cũng theo thông tư này, thương nhân chỉ được bơm xăng dầu, hóa chất, khí nhập khẩu, tạm nhập và nguyên liệu nhập khẩu từ phương tiện vận chuyển vào bồn, bể và ngược lại khi có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định; có Giấy đăng ký giám định khối lượng có xác nhận của thương nhân giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; có biên bản lấy mẫu hoặc chứng từ lấy mẫu có xác nhận của thương nhân với cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng; có giám sát của cơ quan hải quan. Với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, tái xuất, phải có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định và có giám sát của cơ quan hải quan.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 và Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/05/2014.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Tin cùng chuyên mục