Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh.

6/17/2016 7:43:46 AM

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 5580/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2016, hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh nhưng không có tờ khai nhập cảnh.

Theo đó, để có cơ sở làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hành lý của người nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi, người nhập cảnh hoặc người được người nhập cảnh ủy quyền có trách nhiệm làm thủ tục nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

          + Hộ chiếu có xác nhận ngày nhập cảnh phù hợp với ngày gửi của hành lý của cơ quan quản lý XNC (01 bản chụp);

          + Vé máy bay của người nhập cảnh(01 bản chụp);

          + Vận tải đơn đối với hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi có tên người nhận là người nhập cảnh.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đã hướng dẫn không áp dụng chính sách tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh nhưng không có tờ khai nhập cảnh.

          Đối với hàng hóa vượt tiêu chuẩn định mức quy định tại điều 3 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì phải đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu./

                                           Mỹ Hạnh - Chi cục KTSTQ

Tin cùng chuyên mục