Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch sử phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

8/3/2015 3:46:08 PM

Cục Hải quan Hà Tĩnh là cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh, được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, là đơn vị hành chính hoạt động theo nguyên tắc “Tập trung thống nhất. Thực hiện chủ trương của nhà nước về việc tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có quyết định số 107/TCHQ-TCCB Ngày 06/6/1992, tách Hải quan nghệ Tĩnh thành lập Hải quan Nghệ an và Hải quan Hà Tĩnh (Nay là Cục Hải quan Hà Tĩnh).

Picture 098

Mặc dù trong quá trình phát triển, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương và trực tiếp của Tổng Cục Hải quan, nhờ đó mà Cục Hải quan Hà Tĩnh đã Vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hiện nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh có đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đủ điều kiện phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành Hải quan Việt Nam. Trong sự nghiệp phát triển của mình, nhiều năm liền, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Để tạo thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh đăng tải trang thông tin Website của mình trên mạng Internet với mục đích phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh có nhu cầu quan tâm tìm hiểu các thông tin về thủ tục hải quan, đối thoại doanh nghiệp, các văn bản pháp luật quy định chế độ quản lý hải quan, những hoạt động và sự kiện mới của ngành Hải quan....ở trên trang thông tin Website này. Các thông tin đăng tải Website Hải quan là một trong những phương tiện quan trọng vừa để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, vừa để tăng cường sự tuân thủ pháp luật về hải quan của cộng đồng doanh nghiệp và phục vụ cho quá trình Hiện đại hoá Hải quan. Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ cố gắng đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan hữu ích phục vụ nhu cầu cần thiết mà bạn quan tâm.

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
CCHQ Kiểm tra sau thông quan CCHQ CK Cảng Xuân Hải CCHQ CK Cảng Vũng Áng CCHQ Hồng Lĩnh 
       
CCHQ CKQT Cầu treo CCHQ KKT CKQT Cầu treo Đội KSPC ma túy Đội kiểm soát Hải quan

 

Tin cùng chuyên mục