Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng

8/3/2015 5:04:40 PM

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định 248/QĐ-TCCB, ngày 04/4/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, có chức năng tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn cảng biển Vũng Áng và Khu công nghiệp Vũng Áng. Để đáp ứng yêu cầu cải cách đổi mới tổ chức bộ máy, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1166/QĐ-TCHQ, ngày 09/06/2010 thay Quyết định các quyết định trước đây của Tổng cục, thống nhất quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tĩnh thành phố. Ngoài nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1166/QĐ-TCHQ, Chi cục còn được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cho phép thực hiện thủ tục Hải quan chuyển cửa khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn cảng biên Vũng Áng và Khu công nghiệp Vũng Áng.

Với chức nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn cảng biển và Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng đã phục vụ tốt yêu cầu phát triển Khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang thu hút nhiều nhà đầu tư với nhiều dự án lớn như: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, công suất 4.800MW; Dự án xây dựng khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan) với số vốn đầu tư 7,8 tỷ USD; Dự án thép 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh; Dự án Tổng kho xăng dầu và khí hoá lỏng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Từ khi thành lập và đi vào họat động đến nay, Chi Cục hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng liên tục thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục Hải quan, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Với phương châm hành động của ngành “đồng hành cùng doanh nghiệp”, “thuận lợi, tận tụy, chính xác” Lãnh đạo Chi cục luôn quán triệt đến toàn thể CBCC thực hiện nghiêm túc quy trình thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật, tránh tùy tiện trong xử lý công việc. Xác định công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt đối với công tác cải cách hiện đại hóa; công khai minh bạch công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nơi làm việc; thực hiện nghiêm túc 10 điều kỷ cương của Ngành Hải quan “văn minh, lịch sự khi tiếp xúc; công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ; nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc; thấu hiểu, chia sẻ khó khăn; coi doanh nghiệp và khách xuất nhập cảnh là đối tác hợp tác”. Trong nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục từng bước nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua việc thành lập Tổ giải đáp vướng mắc tại chỗ; Tổ tư vấn trực tuyến để xử lý nhanh chóng kịp thời mọi vướng mắc của cộng đồng hoặc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp. Công khai đường dây nóng của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục để tiếp thu phản ánh về hành vi tiêu cực,nhũng nhiễu của CBCC hải quan.

Thực hiện lộ trình cải cách hiện đại hóa Cục hải quan Hà Tĩnh quan giai đoạn 2008-2010 và những năm tiếp theo, ngày 03 tháng 10 năm 2010 Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức khai trương thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục, đánh dấu bước phát triển của Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ nay doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan hải quan đăng ký tờ khai mà chỉ cần sử dụng mạng internet bất cứ nơi đâu đều khai báo và thông quan hàng hóa, nhờ vậy thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn, giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, sau hơn 1 tháng thí điểm thủ tục hải quan điện tử đã có 06 Doanh nghiệp tham gia với 2 loại hình kinh doanh, đầu tư; đã thực hiện cho 13 tờ khai với tổng kim ngạch 12,06 triệu USD, thuế phát sinh nộp NSNN 10,6 tỷ VNĐ. Việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục được cộng đồng Doanh nghiệp đồng tình ủng hộ vì giảm bớt thời gian thông quan còn 05 phút/1tờ khai, giảm giấy tờ, chi phí đi lại. Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng thực sự là địa chỉ tin cậy cho doanh nghiệp kinh doanh và nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh./.

Tin cùng chuyên mục