Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu treo

8/3/2015 5:15:41 PM

Thực hiện Quyết định 162/ QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Bộ phận Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thành lập tháng 8 năm 2008 và chính thức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vào đầu năm 2009. Sau một năm hoạt động, các đội công tác Hải quan khu kinh tế đã ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn và đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

cchq kkt cau treo

 Với mô hình tổ chức bộ máy hoạt động quản lý của Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tính đặc thù riêng biệt của một khu kinh tế mở có diện tích rộng nhất nước nên khi mới thành lập đã bộc lộ nhiều vướng mắc, khó khăn và bất cập trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan. Xuất phát từ những tồn tại này, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đề nghị và được Bộ Tài chính ban hành quyết định số 725/QĐ–BTC ngày 06 tháng 04 năm 2010 cho thành lập Chi cục Hải quan Khu kinh tế CK Cầu Treo. Là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh Theo quy định tại quyết định 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/06//2010 Của Tổng cục Hải quan, Chi cục có chức năng và nhiệm vụ trực tiếp thực hiện  quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo; Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn hoạt động; Thực hiện công tác thanh khoản hồ sơ hàng hóa xuất-nhập-tồn của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế; Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện việc theo dõi đốc thu thuế nợ đọng, cuỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ Hải quan; Đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước; Thực hiện việc lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về Hải quan và ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính về Hải quan; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn hoạt động của Chi cục để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Tạo điều kiên tốt nhất cho Doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa XNK ra, vào Khu kinh tế.

Hiện nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong những đơn vị lớn nhất toàn Cục Hải quan Hà Tĩnh, với 04 đội nghiệp vụ thuộc Chi cục (Đội Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội Tổng hợp, Đội Kiểm tra giám sát  và đội kiểm soát Hải quan).

 Từ khi ra đời đến nay, các đội công tác Chi cục Hải quan khu kinh tế đã ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu  Cầu Treo mới đi vào hoạt động nhưng đơn vị đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi cục trong việc thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo phát triển. Chi cục luôn luôn là lực lượng hậu thuẫn, là đối tác, là bạn đồng hành của doanh nghiệp trong việc đẩy nhanh tốc độ thành lập và phát triển mới trên 100 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trong hoạt động chuyên môn, Chi cục đảm đương tốt thủ tục hải quan thuận lợi  cho hàng hoá xuất nhập khẩu vào ra kinh doanh trong khu kinh tế và thực hiện đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển buôn bán hàng cấm, ma tuý đạt hiệu quả.

Trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu kinh tế là đơn vị đủ điều kiện để trang bị hiện đại hoá và triển khai thủ tục hải quan điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh XNK trong khu kinh tế đạt hiệu quả hơn./.

Tin cùng chuyên mục