Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Triển khai, thực hiện

Chi cục HQCK cảng Vũng Áng: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm.

9/12/2016 9:13:06 AM

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên. Chiều ngày 06/09/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ mở rộng thảo luận chuyên đề: “Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm”.

Tại buổi thảo luận, Đồng chí Nguyễn Bá Trung - Bí thư Chi bộ đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kết quả đạt được về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua và khẳng định có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế xuất phát từ tinh thần, trách nhiệm và tính trung thực của công chức, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ

Xuất phát từ đánh giá chung nêu trên, đồng chí Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa của việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị và quán triệt tất cả các cán bộ, đảng viên, quần chúng đều tích cực học tập, liên hệ với thực tiễn 

Qua chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực của mình, trong thời gian tới, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng quyết tâm lãnh đạo tập thể CBCC, HĐLĐ trong đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người khai hải quan, người nộp thuế trong các hoạt động xuất nhập khẩu, đó cũng là một trong những việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Người./.

Ngọc Hà – HQVA

Tin cùng chuyên mục